HOT LINE : (+66) 088-7811911
0

:: ไม่พบสินค้าในตะกร้า ::

Term & Condition

เงื่อนไขการรับประกัน

 • 1. การรับประกันเครื่องมือไฟฟ้า iMAN ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องซึ่งเกิดจากการผลิตทั้งในส่วนของอะไหล่และค่าแรง ภายในเวลา 2ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า (ยกเว้น แบตเตอร์รี่ Li-ion ซึ่งรับประกัน 1ปี)

 • 2. เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน กรุณาส่งบัตรรับประกันในส่วนของ บริษัทกลับมาภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า และในกรณีจะใช้สิทธิ์การรับประกันโปรดส่งเครื่องกลับมาในสภาพเดิม โดยจะต้องไม่มีการถอดชิ้นส่วน ซึ่งการอนุมัติการรับประกัน จะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแผนกซ่อม

 • 3. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้

  • 3.1 ซ่อม หรือดัดแปลงแก้ไขโดยบุคคลภายนอกศูนย์บริการ

  • 3.2 น้ำเข้าเครื่อง , ตกพื้น , กลไกชำรุดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์

  • 3.3 เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ

 • 4. ประกันจะถูกยกเลิก หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในใบประกันถูกแก้ไข

 • 5. ประกัน ไม่ครอบคุลมถึงค่าเดินทาง และค่าขนส่งสินค้า

 • 6. กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะถือว่าการรับประกันเป็นโมฆะทันที

IMAN Professional Tools Thailand

(+66) 088-7811911

ศูนย์บริการ

2/4 ซอย 4 ถนน ยะรัง ตำบล จะบังติกอ อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี 94000

Line official id : @imantools

Email : imantools.th@gmail.com


Sales : 095-7095046

sales01.imantools

sales01.imantools.th@gmail.com