เงื่อนไขการรับประกัน

1. การรับประกันเครื่องมือไฟฟ้า iMAN ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องซึ่งเกิดจากการผลิตทั้งในส่วนของอะไหล่และค่าแรง ภายในเวลา 2ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า (ยกเว้น แบตเตอร์รี่ Li-ion ซึ่งรับประกัน 1ปี)

2. เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน กรุณาส่งบัตรรับประกันในส่วนของ บริษัทกลับมาภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า และในกรณีจะใช้สิทธิ์การรับประกันโปรดส่งเครื่องกลับมาในสภาพเดิม โดยจะต้องไม่มีการถอดชิ้นส่วน ซึ่งการอนุมัติการรับประกัน จะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแผนกซ่อม

3. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้

   3.1. ซ่อม หรือดัดแปลงแก้ไขโดยบุคคลภายนอกศูนย์บริการ

   3.2. น้ำเข้าเครื่อง , ตกพื้น , กลไกชำรุดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์

   3.3. เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ

4. ประกันจะถูกยกเลิก หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในใบประกันถูกแก้ไข

5.ประกัน ไม่ครอบคุลมถึงค่าเดินทาง และค่าขนส่งสินค้า

6.กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะถือว่าการรับประกันเป็นโมฆะทันที

IMAN

IMAN Professional Tools Thailand
19/13 หมู่ที่ 10 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 088-781-1911 , Email : imantools.th@gmail.com
Copyright © 2015 iMAN Tools All rights reserved.